About

In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
You can get out of the way
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute

Well hi there! You’ve found my personal blog, my own place on the internet. Why the title ANew York minute? Because in that one minute everything can change; just like my website. One post can be about gaming, the next one about my dog. Everything can change in a New York minute!

Hallo daar! Je bent aangekomen op mijn persoonlijke blog, mijn eigen stekkie op het internet. Waarom de titel A New York minute? Omdat in die ene minuut alles kan veranderen; net zoals op mijn website. De ene post kan over gamen gaan, de andere weer over mijn hond. Alles kan veranderen in een New York minuut!

Lyrics by / teksten door The Eagles.