#gameart: Happy New Year! – Fallout 76

A very happy new year everybody and be careful if you’re lighting fireworks!

Een zeer gelukkig nieuwjaar iedereen en voorzichtig aan als je vuurwerk gaat afsteken!